Jag är inte bossig, jag bestämmer bara


Elsa 5 år: Mamma, vad betyder bossig?
Mamma: Det betyder att man bestämmer hela tiden.
Elsa 5 år: Jag är inte bossig, jag bestämmer bara.
Livet är så enkelt när man är liten 😊

Inga kommentarer: