Utflykt till Smygehuk - Sveriges sydligaste udde


Man kan geografiskt beskriva Smygehuk som Sveriges sydligaste udde och längre söder ut kommer du inte. Smygehuk ligger öster om Trelleborg som en flack sandudde omgiven av steninga stränder.

Inga kommentarer: