Oväntat besök


Det ser lite skevt ut med ett stort containerfaryg mitt i den vackra vyn :)

Inga kommentarer: